Musik For Alle børn

Projektets formål er at etablere et kraftcenter til at løfte musikfaget i folkeskolen samt styrke musikskole-folkeskole samarbejdet i kulturregionen...

Kulturaftaleprojektet ‘Musik For Alle børn’

Musik For Alle Børn er et 4-årigt projekt fra 2021-24 i Kulturaftalen Region Midt-Vestjylland, som involverer følgende otte kommuner: Ringkøbing-Skjern, Herning, Struer, Skive, Lemvig, Holstebro, Ikast-Brande, og Varde.

Musik & Billedskolen i Varde er projektejere og initiativtagere på projektet, som Kulturregionen har bevilliget 600.000 kr. til over de fire år. 

Projektets formål

At etablere et kraftcenter til at løfte musikfaget i folkeskolen samt styrke musikskole-folkeskole samarbejdet i kulturregionen, og på sigt på landsbasis. Kraftcentret skal danne netværk til musikskoler og folkeskoler i hele kulturregionen, og er dermed i sin natur født tværkommunalt. Kraftcentret skal have fokus på det nye eksamensvalgfag i musik, levende musikmiljøer, og obligatorisk musik, hvorigennem alle børn får mulighed for at møde kvalificeret musikundervisning og, som det indgår i tidligere Kulturminister Joy Mogensens vision: får mulighed for at lære at spille et instrument.

Baggrund for projektet

Med folkeskolereformen og det lovmæssige ”forpligtigende samarbejde” mellem folkeskolen og musikskolen blev der i 2013 nedsat en arbejdsgruppe i Varde Kommune med ledere og lærere fra Musik & Billedskolen og Folkeskolen med arbejdstitlen ”Vi tager musikken alvorligt som fag og skaber sammenhænge i de musiske læringsmiljøer”. 

Dermed var grunden lagt for et samarbejde mellem folkeskolerne og Musik & Billedskolen i Varde Kommune med visionen om, at alle børn skal have mulighed for at møde kvalificeret musikundervisning og prøve at lære et instrument i den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen. 

Helt konkret startede samarbejdet med kompagnonundervisning i tre klasser i 2013, og det er siden vokset gradvist til kompagnonsamarbejde i mere end 30 klassers obligatorisk musik, orkesterklasser og valgfag, skolekor samt skolebands.  

Vi ser vores arbejde i Musik & Billedskolen i Varde Kommune de seneste år som en slags ’kulturlaboratorium’, hvor vi har høstet en del erfaringer. Dem ønsker vi nu at dele med resten af kulturregionen, for at andre også kan få glæde at disse og udnytte dem til at udvikle musikfaget videre i deres kommuner. Samtidig sker der en udvikling i andre af kulturregionens kommuner på musikskole-folkeskole området, og via sparring og videndeling i et kraftcenter-netværk, kan vi opnå værdifuld læring til gavn for alle.

Resultatmål for slut 2024

Der skal være etableret et kraftcenter for musikundervisning i grundskolen og udviklet modeller for samarbejdet mellem grundskoler og musikskoler med henblik på at styrke musikfaget i grundskolen og give flere børn mulighed for at deltage i kvalificeret musikundervisning.

Fokus er på: obligatorisk musik, valgfag, øvelokaler, åbne læringsmiljøer, forskellige undervisningsformer også med mulighed for gruppe- og selvstændigt arbejde, og udvikling af kompagnonguide, aftaledokumenter, finansieringsmodeller. Modellerne kan udbredes på nationalt niveau.

Projektets resultater fremlægges på en konference i 2024.

Resourcer

For yderligere information:

Kontakt projektleder Helle Munksgaard Petersen, Teamleder, Musik & Billedskolen Varde, hepq@varde.dk, tlf. 2122 0183.

Status:

 • Etablering af musikskoleleder + folkeskolekoordinator netværk = fælles front. Se netværk (pdf)
 • Etablering af musikskolelærer netværk til videndeling og sparring Se netværk (pdf)
 • Etablering af skoleledernetværk har givet os større indsigt i skolernes syn på, hvad er vigtigt for dem, og hvad de ser musikskolen kan tilføje som er særligt (bl.a. undervisning i mindre grupper og hold, når der er flere lærere på en klasse) Se netværk (pdf)
 • Samlet facebook gruppe for netværket til videndeling, sparring og opdateringer (lukket gruppe)
 • Besøgskatalog: musikskolelærere åbner deres døre for deres undervisning
 • Kompetenceudvikling igennem kursusdag 11. oktober 2021 på Herning Musikskole  for musikskolelærere og ledere
 • Kompetenceudvikling igennem kursusdag 16. september 2022 på Holstebro Musikskole for musikskolelærere og ledere og folkeskolemusiklærere
 • Kompetenceudvikling igennem kursusdag 29. september 2023 på Ringkøbing Kulturskole for musikskolelærere og ledere samt folke- og friskolelærere og ledere
 • Præsentation af Kulturaftalen på DMKs netværksmøde 21. september 2021: ‘Sammen om mod og muligheder’ på Vartov, viden omkring vores projekt hos Musik & Kulturskoler, Professionshøjskoler, KL, Egmont Fonden, Symfoniorkestre
 • Videndeling omkring modeller for det forpligtende samarbejde, og hvilke modeller fungerer bedre end andre
 • Satsning på oprettelse af folkeskolekoordinator rolle på flere musikskoler inspireret af bl.a. Holstebro og Vardes erfaringer
 • ”Små ringe i vandet” erfaringer – det tager tid at ændre status for musikfaget på skolerne, men det lader sig gøre, hvis der er prioritering og vilje fra skolelederens og musiklærernes side
 • Finansieringsmodeller er udviklet i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoler:
  business case for Kompagnon samarbejde (PDF) 
  business case for Kor samarbejde (PDF) 
  business case for Orkesterklasser (PDF) 
  business case for Valgfag (PDF) 

Næste skridt

 • Samarbejdsmodeller videreudvikles
 • Kompagnonguide videreudvikles
 • Materialer videreudvikles
 • Udvide besøgskataloget til andre former for undervisning end i folkeskolen, fx dagtilbud
 • Få skolelederne fra netværket til at præsentere deres prioritering af musikfaget og det forpligtende samarbejde på et nationalt skoleledermøde – hvis muligt
 • ”Det forpligtende samarbejde” – hvad kræver det af økonomiske prioriteringer ovenfra på nationalt plan?
 • Instrumentforløb for folkeskolelærere som ønsker kompetenceudvikling
 • Interviews med skoleledere og fagchefer
 • 10. oktober 2024: Landsdækkende konference med præsentation af de erfaringer og udviklinger, der har fundet sted.