Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og GDPR

Musik & Billedskolen registrerer og gemmer data i henhold Varde Kommunes generelle politik om databeskyttelse.

Vi registrerer navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail på elever, og eventuel forældre eller værge, for at registrere eleverne i skolens aktiviteter, løbende give informationer om aktiviteter, og for at opkræve betaling for disse.

Lovhjemmel

Hjemlen for at indhente disse oplysninger findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 b (oplysningerne er nødvendige med hensyn til at opfylde en kontrakt), og artikel 6, stk. 1 c (oplysningerne er nødvendige for at overholde Varde Kommunes retlige forpligtelser). Derudover gælder databeskyttelseslovens §11, stk. 1, og §6, stk. 3 vedrørende behandling af personnumre (offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på entydig identifikation eller som journalnummer, og at der kræves forældres samtykke, hvis vi behandler personnummer på en borger under 3 år).

Billeder

For os er det vigtigt at vise, hvad vi laver. Derfor forbeholder vi os retten til at anvende situationsbilleder fra arrangementer og aktiviteter på vores hjemmeside og sociale medier (Facebook og Instagram). Ved brug af portræt- eller nærbilleder i markedsføringsmæssige sammenhænge, spørger vi altid om samtykke først.

På kommunens hjemmeside kan du kan læse mere om kommunens privatlivspolitik