Børnehaver

Det er virkelig spændende at være med til at samarbejde på tværs af faggrupper, og lære af hinandens ideer, kompetencer og tilgange til læring, udvikling og trivsel.

Pædagog Camilla Sørensen, Børnehaven Vestervold

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

I Musik & Billedskolen har vi igennem en årrække haft forskellige samarbejder med børnehaver i kommunen.

Projekt Sangglad Børnehave

Sangglad er både et udviklingsforløb for hele institutionen og et uddannelsesforløb for alle de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med.

I 2020 påbegyndte vi et 3-årigt projekt ’Sangglad Børnehave’ sammen med Skovbrynet i Ølgod og Sangens Hus i Herning. Projektet ledes af vores sang- og musikpædagog Julie Wieland, som i rollen som sangkonsulent afholder diverse forløb i Skovbrynet for at løfte sangen i børnehaven og opkvalificere pædagogerne i deres sang med børnene igennem faglig sparring.

Julie fortæller:

Jeg blev tilknyttes Skovbrynet og blev en del af både børnenes møde med sang og pædagogernes udvikling. Via forløb gennem 3 års arbejde fik de voksne i børnehaven sangen ind under huden på en helt ny måde. Den blev en del af børnehavens dna.

Der er sang på legepladsen, på ture, ved formiddag- og middagsmaden, i gaderoben, på toilettet - ja alle vegne. Sangen blev også en metode hvorpå, at pædagogerne blandt andet kunne arbejde med de 6 læreplanstemaer som i forvejen optager deres hverdag. For i Sangglad handler det ikke om frasering, vibrato eller nodekendskab: Det handler om udvikling af sprog, sociale kompetencer, fællesskab, følelsesmæssig udvikling, kommunikation, tilknytning, trivsel, samt leg og læring over en bred kam via glæden ved sang.

Skovbrynet lever fuldt op til målet om glæde og kreative børneliv, og det har været så spændende at følge deres store udvikling. Nu står de på egne ben, Sangglad-projektet er blevet forankret, og løbende oplærer pædagogerne selv nye ansatte op.

 

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3-6 år

I perioden 2018-2020 gennemførte Børnehaven Vestervold i samarbejde med Musik & Billedskolen et musikprojekt, der havde det overordnede mål at give børn fra Børnehaven Vestervold øgede personlige, sociale og sproglige forudsætninger for at kunne klare sig i det danske samfund, som en integreret deltager og det at kunne indgå i kulturelle fællesskaber på lige fod med andre. 

Gennem et samarbejde med Musik & Billedskolen, en tosprogskonsulent og et fagligt pædagogisk personale ønskede børnehaven at styrke børnenes musikalske udvikling samt at bidrage til udviklingen af deres personlige, sociale og sproglige kompetencer. Krop og bevægelse spiller en central rolle, især i overgangen mellem førskole og skole, med særlig binding til både det musikfaglige aspekt og den sproglige udvikling.

Børnehavens pædagoger udarbejdede som start på projektet en model over, hvad de ville arbejde med i institutionen ud fra de pædagogiske læreplaner, og de planer blev sendt til musikpædagog Dorthe Bach Jensen fra Musik & Billedskolen samt tosprogskonsulent Lotte Salling, så de begge kunne komme med deres bud og måde at understøtte læringen, udviklingen og trivsel for det enkelte barn med deres kompetencer.

Derudover blev der under et personalemøde besluttet, at børnene skulle have adgang til musikinstrumenter dagen lang, der skulle være musik i garderoben når børnene kom om morgenen (gerne klassisk/mindfullness), samt at børnene skulle på demokratisk vis være medbestemmende til at vælge sange, sanglege og musik der skulle høres, danses og leges i institutionen hen over hele dagen.

Evalueringen af projektet viser at det har været med til at give en positiv udvikling hos børnene både sprogligt, socialt og personligt. Det er jo vigtigt at understrege at det ikke kan dokumentere, at det er projektets indsats alene der har gjort en forskel, men vel vidende at børnenes engagement i både tosprogsundervisning, musikskole og pædagogiske aktiviteter har været meget positivt, det ses tydeligt på vores fremmødehistorik
Der ses også tydelige tegn hen over dagen på, hvad det er børnene har lært gennem musik, sang og sprogstimulering. Børnene bruger det de har lært i deres lege med andre børn, og de børn, der ikke har behov for tosprogsundervisning lærer af de børn der får denne undervisning. Børnene bruger de samme ting de præsenteres for, men benytter også deres viden i andre sammenhæng. 

Citater:

- Nogen gange føler jeg mig lidt alene når de andre leger uden mig, men jeg er glad når vi gynger og synger sange jeg kender" - Alyamama 4 år 

- Jeg har virkelig lært meget af mit barn og pædagogerne, en sang er jo en fortælling –  og min datter kender nu både HC Andersen og ham Kim Larsen - Pernille, mor til Emma på 4 år 

- Det er virkelig spændende at være med til at samarbejde på   tværs af faggrupper, og lære af hinandens ideer, kompetencer  og tilgange til læring, udvikling og trivsel. - Pædagog Camilla Sørensen, Børnehaven Vestervold 

Læs den afsluttende rapport

Presse:

Varde ugeavis - De synger og leger sig til flere ord

Varde Ugeavis - Det spiller i Børnehaven Vestervold

Varde Ugeavis - Lone leger med sproget

Projektet er støttet af Kulturregion Vadehavet og Rotary Varde

Kortere forløb

I de sidste tre sæsoner har vi haft forløb på 8 uger i flere børnehaver: Regnbuen i Horne i 2021-22, Trinbrættet i Sig i 2021-22 og 2023-24, og Blåbjerg Børneunivers i Lunde i 2022-23 og 2023-24.
Nogle af forløbene har også indeholdt guitarundervisning til pædagogerne, hvor det har været et ønske, så de selv kan akkompagnere til sang og sanglege med børnene.

Dorthe Bach Jensen fra Musik & Billedskolen er underviser i dette forløb:

I vores børnehaveforløb leger vi musikken ind med sange, sanglege, rim og remser. Vi tager udgangspunkt i årets gang og små fortællinger, og vi krydrer musikstunderne med instrumenter, små rekvisitter (f.eks. tørklæder eller sæbebobler) og andet, der sætter gang i legen og fantasien.

For at skabe en tryg og velkendt ramme, starter og slutter vi altid på samme måde, hvorimod det resterende indhold kan variere fra gang til gang. Vi kan dog også sagtens finde på at bruge flere gange på de samme aktiviteter, da gentagelser i denne aldersgruppe typisk vækker stor glæde, og så varierer vi måske i stedet i forhold til sværhedsgrad, tempo eller andre ”knapper”, vi kan skrue på.

Citater fra personalegruppen i Trinbrættet:

- Det har simpelthen været et super forløb.

- Børnene her i huset spørg efter, hvornår Dorthe kommer igen, og vi oplever, at de synger sangene uopfordret.

- Vi som personale har indbyrdes snakket om Dorthes tålmodighed, nærvær, ro og evne til at få selv de urolige børn til at deltage med anerkendelse.

- Vi vil klart anbefale andre til at deltage i dette forløb.