Skole/SFO kor

Jeg kan varmt anbefale andre at lave lignende aftaler, da der er utrolig mange gevinster ved at synge i kor. Samhørigheden og fællesskabet styrkes, og man bliver simpelthen glad af at synge sammen.

Claus Væggerskilde Jensen - SFO- og Juniorklub leder Nordenskov-Næsbjerg skole afd. Næsbjerg

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Musik & Billedskolen har i en årrække haft samarbejder med flere skoler omkring kor og har udvidet samarbejdet til at omfatte flere skoler de sidste par år.

I skoleåret 2023-24 varetager fire lærere fra Musik & Billedskolen kor på følgende skoler:

  • Blåbjergskolen afd. Nr. Nebel: SFO Kor
  • Blåbjergskolen afd. Outrup: Indskolingskor, Drengekor, Mellemtrinskor
  • Frelloskolen: Indskolingskor
  • Næsbjerg Skole: SFO kor
  • Trane Skole & Børneby, afd. Thorstrup Skole: Indskolingskor

Undervisningen foregår efter skoletid eller i SFO tid og varer fra 30 – 45 minutter.

Korene optræder til koncerter på skolerne og også ude i lokalsamfundet, bl.a. på plejecentre og i kirker. 

Hvert år inviterer vi vores skolekor sammen med vores fem orkesterklasser til en fælles kor og orkesterklasse dag på Musik & Billedskolen i slutningen af skoleåret.
På koncerten optræder de for hinanden og indgår i et stort fælles nummer.

Derudover er Musik & Billedskolen involveret i morgensang og fællessamlinger på flere skoler, bl.a. Blåbjergskolen afd. Nr. Nebel og Blåbjergskolen afd. Outrup, og Ansager Skole.

Se iøvrigt finansieringsmodeller udviklet i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoler: business case for Kor (PDF) 

Statement:

Vi valgte i skoleåret 2022-23 at starte et SFO-kor op på Nordenskov-Næsbjerg skole afd. Næsbjerg i samarbejde med Musik & Billedskolen.

Koret består af børn fra 1.-3. klasse, som i SFO-tiden går til kor under ledelse af korleder Maja Haue Morthorst fra Musik & Billedskolen.

Undervisningen foregår på Nordenskov-Næsbjerg skole afd. Næsbjerg i SFO-tiden.

Koret øver 1 gang ugentligt og har allerede givet 2 koncerter. Først på vores lokale plejecenter Æblehaven i Næsbjerg og efterfølgende for familie og venner.

Jeg kan varmt anbefale andre at lave lignende aftaler, da der er utroligt mange gevinster ved at synge i kor. Samhørigheden og fællesskabet styrkes, og man bliver simpelthen glad af at synge sammen.

Samtidig har jeg i forbindelse med vores opstart af SFO-kor oplevet, at børn som normalt er generte, blomstrer op, når de synger i koret.

Jeg ville også derfor ønske, at sangen blev prioriteret endnu højere i landets SFO’er, da jeg mener, at der var så mange positive aspekter ved at synge sammen.

Udover ovennævnte er der naturligvis også gevinster i forhold til børnenes sprog, og jeg mener også, at sang i kor også øger børnenes koncentration og styrker deres sociale kompetencer.

Claus Væggerskilde Jensen
SFO- og Juniorklub leder Nordenskov-Næsbjerg skole afd. Næsbjerg.