Dagplejen

... det er fantastisk dejligt, at underviserne med en sikker hånd/faglighed styrer forløbet med musik. Det giver arbejdsglæde og man bliver motiveret af samarbejdet med jer. 

Berit Jakobsen, Souschef, Dagtilbud

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

 

Musikforløb i Dagplejen

I dagplejeforløbene er der fokus på gentagelser og nærvær. Vi bruger enkle sange til at skabe rammen om vores samvær, og vi inddrager bevægelse og små rekvisitter, som f.eks. rasleæg og tørklæder, der appellerer til at lege og til at bruge sanserne.

Der er plads til, at alle kan være med på det udviklingstrin, de nu engang er, og hvor det for nogle mest handler om at lytte og undersøge, kan andre være med på både sang, dans, spil og leg. Det hele handler om at få nogle gode oplevelser sammen i musikkens tegn.

I Musik & Billedskolen har vi i sæson 2021-22 og 2022-23 indgået en aftale med den kommunale dagpleje i kommunen omkring musikforløb i alle dagplejegrupper.

Alle legestuegrupper i kommunen vil i løbet af de to sæsoner få et musikforløb på 45 minutter pr. uge i 5 uger med en af Musik & Billedskolens førskole-specialister. 

Forløbene afholdes decentralt i de byer, hvor dagplejegrupperne hører hjemme. 

Forud for hvert forløb afholdes en introaften på Musik & Billedskolen for alle dagplejerne. Efter hvert forløb er der opfølgning og evaluering, hvor dagplejerne bl.a. får tilsendt materiale fra forløbene, som de kan benytte i deres videre arbejde med børnene.

Tilbagemeldinger fra dagplejerne i Fåborg:

Vi har i gruppen alle været så glade for forløbet, nogen har ikke kunne deltage alle gange, men vi har efterfølgende valgt sangene i legestue / samvær udenfor.
Vi har nydt ikke at være den førende rollemodel, men den bagved og ved siden af.
Vi har haft lejlighed til, at observere og iagttage og fjolle selv, og derved vide hvad vi skulle øve for at deltage næste gang aktivt igen.
Det gør så meget for børnene, store og små bliver inspireret og vi voksne tænker nyt, og synger ikke kun de vanlige sange.