Kompagnonundervisning i 0.-6. klasse

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Siden folkeskolereformen i 2013 har Musik & Billedskolen indgået i kompagnonsamarbejde med folkeskolerne i kommunen omkring undervisning i obligatorisk musik.

Kompagnonundervisning består i, at en lærer fra Musik & Billedskolen samarbejder med en musiklærer, klasselærer eller pædagog fra folkeskolen omkring varetagelse af obligatorisk musik i 1.-6.klasse.

Nogle skoler vælger at indgå i samarbejdet med os for at få noget ekstra tilført deres musikundervisning med egen musiklærer, andre skoler fordi de ikke selv har en lærer med musik som linjefag.

Samarbejdet har været stærkt voksende fra 3 kompagnonklasser i 2014-15 til nu 27 kompagnonklasser i 0.-6.klasse og seks valghold i 7.-8. klasse i 2023-24. Dermed når vi ud til 495 børn om ugen igennem folkeskolesamarbejdet.

Vores team af lærere i folkeskolen arbejder ud fra undervisningsministeriets krav til musikfaget og udarbejder årsplaner for deres klasser, så vi kommer omkring alle områder og krav i musikfaget.

Se i øvrigt Finansieringsmodel udviklet i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoler: business case for Kompagnon samarbejde (PDF) 
 

Kompagnonsamarbejdet spiller!

Folkeskolemusiklærer Helle Haltrup og Musikskolelærer Thomas Andersen samarbejder om undervisningen i obligatorisk musik i 3.klasse i Trane Skole & Børneby, afd. Tistrup Skole. I dette interview fortæller de bl.a., hvorfor de og deres skoler har valgt at indgå et kompagnonsamarbejde, hvad det bringer af merværdi for dem selv og eleverne, og hvad deres anbefalinger er til at lykkes, når to fagligheder skal samarbejde.

Henning Rudbeck Olesen, tidligere afd. leder, Trane Skole og Børneby, afdeling Thorstrup:

Siden 1/8/2017 har Musik & Billedskolen i Varde varetaget musikundervisningen på Thorstrup Skole, som en kompagnon aftale, hvor der i musiktimerne sammen med musiklærerne er tilknyttet pædagogisk personale fra Skolen. Dette samarbejde har skabt en positiv udvikling i musikundervisningen på Skolen. Vi oplever elever der glæder sig til at komme i musiklokalet, og på forskellig vis komme i et musikalsk univers, der før samarbejdsaftalen var ukendt for eleverne.

Den meget strukturerede og velforberedte tilgang til undervisningen som musikskolens lærere leverer, har givet eleverne ro og lyst til at afprøve og udfordre egne evner indenfor musikken

Eleverne oplever nødvendigheden for et godt samarbejde, for at det skal lykkedes at synge sange sammen eller få instrumenterne til ’spille sammen’.

Elevernes forældre har udelukkende reageret meget positiv på samarbejdet. De har konkret tilkendegivet stor tilfredshed med underviseren, og deltager meget gerne når børnene optræder for dem til forskellige arrangementer.

Man kan nok ikke finde en folkeskolelærer med musik på linje, der kan give børnene over en bred kam, de oplevelser de får. Det tror jeg simpelt hen ikke på. De kompetencer kan være svære at finde. Der er en høj grad af faglighed blandt de musikere, der kommer fra M&B, ingen tvivl om det. De er hamrende dygtige til deres fag… at der nogen gange om ugen kommer nogle mennesker ind udefra, der har et andet syn, der kommer fra en anden verden, er kun godt for en lille skole som vores, at vi får besøg fra nogen udefra engang imellem.”

Så oplever jeg også elever, som sagt glade elever i musik, men også elever som måske i andre sammenhænge, har svært ved det. Fx i den 6.klasse jeg har, er der nogle elever, som har svært ved at slå igennem på andre områder i klassen sådan rent trivselsmæssigt. De har det fint i musik, de er dygtige til musik og kan skinne igennem der. Og det er rart at se; det er nogle andre kompetencer, som de lige pludselig viser. Så det, synes jeg, er væsentligt. Så tror jeg også et eller andet sted på at musikken, det er vigtigt, at man også får den form for læring. Noget af det vigtigste vi skal her på skolen, det er selvfølgelig at give dem nogle faglige kompetencer, det kunne også være musikfaglige kompetencer, men også sådan på den lidt længere bane, også gøre børnene velegnede til at finde en selvindsigt: ’Hvem er jeg? Hvad kan jeg egentligt?’ Og det kunne godt være nogle ting, man finder ud af ved musikken: ’Hov, det her er jeg faktisk ret god til! Det kan godt være, jeg ikke er særlig god til at spille fodbold eller gå til spejder, men musikken – hold da op – det kan jeg godt blive rigtig god til, og det, synes jeg, faktisk er rigtig sjovt.’ I virkeligheden så at vi er med til, at de bliver oplært i at skabe mening i deres egen tilværelse, hvilket er uhyre væsentligt senere hen.