Musik & Billedskolens regler

Tilmelding og gentilmelding

Du tilmelder dig på vores hjemmeside musikogbilledskolen.dk, som sender dig videre til vores tilmeldingsportal SpeedAdmin.

Når du tilmelder dig, får du en mail med besked om, at du er registreret. Vi tager imod nye elever i den rækkefølge, som I tilmelder jer. Vi kontakter dig, så snart der er en plads.

Er du allerede elev, elev på orlov eller på venteliste, har du fortrinsret til den kommende sæson. Du skal gentilmelde dig senest den 30. maj 2023, herefter bortfalder fortrinsretten.

Venteliste 

Der kan forekomme situationer, hvor vi ikke har plads hos en lærer med det samme. I så fald kommer du på venteliste, og vi kontakter dig, så snart der er en ledig plads. Den elev, der har stået længst tid på ventelisten, får tilbudt pladsen først.

Kommunikation 

Når du tilmelder dig undervisning, får du adgang til SpeedAdmin, som vi bruger til at sende dig beskeder på mail og sms. Derfor er det vigtigt, at du holder dine kontaktoplysninger opdateret i SpeedAdmin:

 • Mobilnummer
 • E-mail
 • Klassetrin

Blå Dage 

I løbet af året har vi 3 blokke af Blå Dage. De bruges til jule-, skole- og sommerkoncerter:

Denne sæson:

 • 10.-13. juni

Kommende sæson:

 • 9. – 12. december
 • 1. – 4. april
 • 19. – 22. juni

Alle dage inklusive.

Der vil ikke være almindelig undervisning på Blå Dage. Blå Dage er bonusdage ud over den almindelige undervisning, og tæller ikke med i det årlige antal undervisningsgange.

Ferie- og fridage

Undervisningen starter tirsdag den 20. august 2024 og sidste undervisningsdag er torsdag d. 26. juni 2025.

 1. 17. september: Pædagogisk dag for personalet
 2. 14. - 18. oktober: Efterårsferie
 3. 20. december - 5. januar: Juleferie
 4. 22. januar: Pædagogisk dag for personalet
 5. 10. - 14. februar: Vinterferie
 6. 7. marts: Pædagogisk dag for personalet
 7. 14. april – 21. april: Påskeferie
 8. 29. – 30. maj: Kr. Himmelfartsferie
 9. 5. juni: Grundlovsdag
 10. 9. juni: 2. pinsedag
 11. Alle dage inklusive. 

Sygdom og fravær

Hvis du er syg, skal du blive hjemme, til du er rask igen.

Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at komme til undervisning, skal du melde afbud til din lærer.

Du får ikke denne undervisning erstattet.

Aflysning af undervisning

Hvis Musik & Billedskolen aflyser undervisningen, får du og dine forældre besked på sms. Vi kontakter også elevernes skoler, når aflysningen sker på dagen, så vi er sikre på, at du får besked. Er det ikke muligt at afholde undervisningen, vil vi ved sæsonafslutning beregne en evt. tilbagebetaling. Se afsnittet ”Tilbagebetaling”.

Betaling og rater

Prisen for undervisningen er fordelt på 7-10 rater. Du modtager en opkrævning i din e-Boks. Sammen med din første faktura opkræver vi et administrations- og materialegebyr på 75 kroner, som dækker administration af tilmelding, materialer til undervisning, afgift til Copydan, Koda og medlemskab af Danske Musik- og Kulturskoler.

Går du til soloundervisning, er deltagelse på hold inkluderet i prisen.

Hvis du er pensionist og deltager i mere end et kor/orkester, er det billigste hold gratis.

Fritidspas

Hvis du er mellem 0-17 år, bor i Varde Kommune og opfylder de øvrige kriterier for at få fritidspas, kan du søge tilskud til betalingen for din musik- eller billedkunstundervisning. Læs mere her på www.musikogbilledskolen.dk/fritidspas.

Hvis du ønsker at ansøge, så kontakt os på vkm@varde.dk eller telefon 79 94 85 37, da vi skal udfylde ansøgningsskemaet, som du efterfølgende skal underskrive.

Tilbagebetaling

Som soloelev får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning mindre end 34 gange i løbet af sæsonen.

Modtager du undervisning hver 14. dag (voksenelever), får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning mindre end 17 gange.

Som Fræs- og holdelev får du penge tilbage, hvis værdien af de aflyste undervisningsgange i løbet for sæsonen udgør 160 kr. eller derover.

En evt. tilbagebetaling beregnes i juni og indsættes på betalers NEM-konto.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud, skal du sende en mail til vkm@varde.dk. Udmeldelse kan ikke ske ved henvendelse til din lærer, men det er altid en god ide, at vende det med din lærer først.

Ved udmelding skal du betale for igangværende måned, samt én ekstra måned.

Er du tilmeldt og melder dig ud inden undervisningsstart, skal du betale for én måned.

GDPR og persondatabeskyttelse

Vi anvender persondata til at registrere vores elever og informere om vores aktiviteter, samt til at opkræve betaling for undervisning. Vi behandler dem i henhold til Varde Kommunes principper for databehandling.

Læs mere på ‘Privatlivspolitik’

Billeder

For os er det vigtigt at vise, hvad vi laver. Derfor forbeholder vi os retten til at anvende situationsbilleder fra arrangementer og aktiviteter på vores hjemmeside og sociale medier (Facebook og Instagram). Ved brug af portræt- eller nærbilleder i markedsføringsmæssige sammenhænge, spørger vi jer altid om lov først.