Musik & Billedskolens regler

Tilmelding og gentilmelding

Du tilmelder dig via vores hjemmeside musikogbilledskolen.dk, som sender dig videre til vores tilmeldingsportal SpeedAdmin.

Når du tilmelder dig, får du en mail med besked om, at du er registreret. Vi tager imod nye elever i den rækkefølge, som I tilmelder jer. Vi kontakter dig, så snart der er en plads.

Er du allerede elev, elev på orlov eller på venteliste, har du fortrinsret til den kommende sæson. Du skal gentilmelde dig senest den 30. maj 2022, herefter bortfalder fortrinsretten.

Venteliste
Der kan forekomme situationer, hvor vi ikke har plads hos en lærer med det samme. I så fald kommer du på venteliste, og vi kontakter dig, så snart der er en ledig plads. Den elev, der har stået længst tid på ventelisten, får tilbudt pladsen først.

Prøveperiode for nye elever og ved skift af lærer

Hvis du er ny elev eller skifter lærer, har du mulighed for at prøve det i 9 uger. Hvis du melder dig ud i prøveperioden, binder du dig kun for første betalingsrate, og der er ikke noget udmeldelsesgebyr.

Ønsker du at melde dig ud, skal du sende en mail til vkm@varde.dk.

Se mere om udmeldelse nedenfor.

Kommunikation

Når du tilmelder dig undervisning, får du adgang til SpeedAdmin, som vi bruger til at sende dig beskeder på mail og sms. Derfor er det vigtigt, at du opdaterer dine kontaktoplysninger i SpeedAdmin:

 • Mobilnummer
 • Mail
 • Klassetrin
 • Mail til online-undervisning

Blå Dage

I løbet af året har vi 3 blokke af Blå Dage. De bruges til jule-, sommer- og skolekoncerter.

 • 12. - 15. december
 • 14. - 17. marts
 • 8. - 11. maj

Alle dage er inkl. 

Der vil ikke være almindelig undervisning på Blå Dage. Blå Dage er bonusdage ud over den almindelige undervisning, og tæller ikke med i det årlige antal undervisningsgange.

Ferie- og fridage

Undervisningen starter tirsdag den 16. august 2022 og slutter torsdag d. 22. juni 2023.

 • 17. - 21. oktober: Efterårsferie
 • 21. december - 3. januar: Juleferie
 • 13. - 17. februar: Vinterferie
 • 3. - 10. april: Påskeferie
 • 5. maj: St. Bededag
 • 18. - 19. maj: Kr. Himmelfartsferie
 • 29. maj: 2. pinsedag

Alle dage er inkl. 

Fravær og aflysning af undervisning

Hvis du er syg eller ikke kan komme til undervisning, skal du melde afbud til din lærer. Du får ikke denne undervisning erstattet.

Hvis Musik & Billedskolen aflyser undervisningen, får du og dine forældre besked på sms. Vi kontakter også elevernes skoler, når aflysningen sker på dagen, så vi er sikre på, at du får besked. Er det ikke muligt at afholde undervisningen, vil vi ved sæsonafslutning beregne en evt. tilbagebetaling. Se afsnittet ”Tilbagebetaling”.

Betaling og rater

Prisen for undervisningen er fordelt over 1 til 4 rater. Du modtager en opkrævning i din e-Boks. Sammen med 1. rate opkræver vi et tilmeldingsgebyr på 65 kroner, som dækker kopier til undervisning, afgift til Copydan, Koda og medlemskab af Danske Musik- og Kulturskoler.

Soloundervisning og Fræs:

 • 1. rate - 1. oktober      
 • 2. rate - 1. december                      
 • 3. rate - 1. februar                           
 • 4. rate - 1. april                                

Musikværksted, Ind i musikken, Musikbox, Sangspirer, Bandlinje og MusicalTime:

 • 1. rate - 1. december
 • 2. rate - 1. februar
 • 3. rate - 1. april

Billedkunst, Musikleg, Wardacia og sammenspil:

 • 1. rate - 1. oktober
 • 2. rate - 1. februar

Seniorsang og Lungekor:

 • 1. rate - 1. oktober

Går du til soloundervisning er deltagelse på hold inkluderet i prisen.

Hvis du er pensionist og deltager i mere end et kor/orkester, betaler du kun for det ene - det dyreste hold.

Fritidspas

Hvis du er mellem 0-17 år, bor i Varde Kommune og opfylder de øvrige kriterier for at få fritidspas, kan du søge tilskud til betalingen for din musik- eller billedkunstundervisning. Læs mere her: Fritidspas - Varde Kommune. Hvis du ønsker at ansøge, så kontakt os på vkm@varde.dk eller telefon 79 94 85 37.

Tilbagebetaling

Som soloelev får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning færre end 34 gange.

Modtager du undervisning hver 14. dag (voksenelever), får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning færre end 17 gange.

Som Fræs- og holdelev får du penge tilbage, hvis beløbet for sæsonens manglende undervisning er over 150 kr.

En evt. tilbagebetaling beregnes i juni og indsættes på betalers NEM-konto.

Udmeldelse

Hvis du vil udmelde dig, skal du sende en mail til vkm@varde.dk. Udmelding kan ikke ske ved henvendelse til din lærer.

Ved udmelding skal du betale for den igangværende rate og et udmeldelsesgebyr på 900 kr. for soloelever og 400 kr. for elever på Fræs, hold og billedkunst.

Der er ikke udmeldelsesgebyr, hvis du:

 • melder dig ud inden for prøveperioden
 • skifter lærer
 • fraflytter kommunen
 • melder dig ud af fagene Ind i musikken, Musikleg, Musikværksted, Musikbox, Sangspirer, Seniorsang eller Lungekor.

Hvis du melder dig ud inden undervisningsstart, skal du betale et gebyr på 400 kr.

Fotografering

For os er det vigtigt at vise, hvad vi laver. Derfor forbeholder vi os retten til at anvende situationsbilleder fra arrangementer og aktiviteter på vores hjemmeside og sociale medier (Facebook). Ved brug af portræt- eller nærbilleder i markedsføringsmæssige sammenhænge, spørger vi jer altid om lov først.