Musikvalgfag i 7.-8. klasse med prøve

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Med musikskolens faglige kompetencer er der mulighed for i højere grad at imødekomme både den enkelte elev og elevgruppen i ønsker og behov.
Jeg oplever en meget motiveret elevgruppe i valgfaget musik – en gruppe med tilgang.

Lene Korsgaard, skoleleder på Blåbjergskolen

Valgfagets historik sm prøvefag

I 2017 ankom en lærer til Musik & Billedskolen, som havde 21 års erfaring med Musik som valgfag og prøvefag fra skoler i England. I Danmark var det kun ca. 20% af alle skoler, som udbød musikvalgfaget. Siden 2013 havde der eksisteret en forsøgsprøve i musik i Danmark, men kun få efterskoler og privatskoler havde haft elever oppe, ingen folkeskoler havde prøvet det.

I skoleåret 2018-19 udbød Musik & Billedskolen, som den første musikskole i landet, musik som valgfag med prøve til elever i 9.klasse, og samlede et hold af 8 elever fra 5 folkeskoler i Varde og Esbjerg Kommuner.

De 8 elever på holdet, var de eneste i hele landet, som gik op til forsøgsprøven det skoleår. Det blev en stor succes, og eleverne var meget begejstrede for faget, især da faget fokuserer på mange andre aspekter af musik udover spil, bl.a. musikforståelse: historie, analyse, oplevelse, teori; og musikalsk skaben: sangskrivning, komposition, arrangement og brug af IT-redskaber som Sibelius dertil.

Musik & Billedskolens musikvalghold blev en løftestang for det nye musik valgfag med prøve, som blev indført fra skoleåret 2019-20, som et af de fire praktisk-musiske fag, som alle elever i 7.-8.klasse skal vælge.

Valgfagets vækst og blomstring i Varde Kommune

Siden skoleåret 2019-2020 har alle elever i 7.-8.klasse i folkeskolerne i Danmark skullet vælge et praktisk-musisk valgfag, som afsluttes med en prøve i 8.klasse.  Skolerne skal udbyde Håndværk & Design, og kan derudover også vælge at udbyde Musik, Billedkunst og Madkundskab. De fleste skoler i Varde Kommune udbyder mindst tre af disse fire mulige valgfag, og nogle af de større overbygningsskoler endda alle fire valgfag. Musikvalgfaget er blevet oprettet på næsten alle skoler i skoleåret 2023-24.

Musik & Billedskolen har i en årrække haft samarbejder med flere folkeskoler omkring valgfag, også forinden det blev et prøvefag, og har udvidet samarbejdet til at omfatte flere skoler de sidste par år.

I skoleåret 2023-24 varetager fem lærere fra Musik & Billedskolen musikvalgfag på følgende skoler:

  • Ansager Skole: 7. og 8.klasse
  • Blåbjergskolen afd. Nr. Nebel: 7. og 8.klasse
  • Næsbjerg Skole: 7. og 8.klasse

Musik & Billedskolens lærere varetager i øjeblikket valgfagene uden en kompagnonlærer fra folkeskolerne, men vi har også tidligere varetaget valgfagene i samarbejde med en musiklærer fra folkeskolen, så denne løsning er også en mulighed, hvis det er skolens ønske.

Musik & Billedskolens lærere har lavet webinarer, oplæg og kurser omkring både indholdet i valgfaget og også måden hvorpå, folkeskoler og musik- og kulturskoler kan samarbejde om valgfaget, bl.a. for:

  • Danske Musik- og Kulturskoler
  • Læreruddannelsens Musiklærerforening
  • Tønder Kulturskole

Se iøvrigt finansieringsmodeller udviklet i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoler: business case for Valgfag (PDF) 

På Blåbjergskolen har vi valgt at udbyde alle 4 valgfag i de praktisk-musiske fag og dermed også valgfag i musik.

Generelt set har vi et virkelig konstruktivt og åbent samarbejde omkring undervisningen med Musik & Billedskolen, der varetager mange af skolens musiktimer. Som skole stiller vi skolepædagoger til rådighed i musiktimerne.

De sidste par år har vi også samarbejdet med musik- og billedskolen omkring valgfaget i musik.

Med musikskolens faglige kompetencer er der mulighed for i højere grad at imødekomme både den enkelte elev og elevgruppen i ønsker og behov.
Jeg oplever en meget motiveret elevgruppe i valgfaget musik – en gruppe med tilgang.

Nogle af de valgfagselever der har rykket sig mest, er elever, der ellers kan have det svært i såvel de faglige som sociale skoledage.
I musik får de muligheden for at fordybe sig i deres eget men også muligheden for et fællesskab gennem samspil.

Med vores prioritering er faget musik blevet et synligt og et vigtigt fag  for elever, medarbejdere og forældre.

Lene Korsgaard, skoleleder Blåbjergskolen

Elever om musikvalgfaget

Følgende elevperspektiver er fra det første musiksklehold, som var til forsøgsprøven i 2018-19:

- Eksamen har været stressende men sjovt, jeg kan godt lide når man bliver presset lidt.
Det har været fedt at være med på valgfagsholdet, jeg har fået nogle nye veje til at se på tingene.
Især har det været godt med noget teori, det er det, jeg kom her for at lære noget om. - Magnus, 9. kl.

- Eksamenen har helt sikkert betydet, at vi har taget det mere seriøst. - Alicia, 9. kl.

- Jeg har det lidt stramt med eksamen, men jeg glæder mig også og vil gerne præstere godt.
For det her er mit talent, og jeg vil gerne vise, at jeg er god til det her. - ​Liv, 9. kl

- Jeg har været rigtig glad for at gå på musikvalgfagsholdet på Musik & Billedskolen Varde.
Hvis man er bare en smule musikinteresseret, ville sådan et musikvalgfagshold være lige noget for en.
Næste år skal jeg til at gå på gymnasium, og regner med at have musik på højt niveau, og føler mig godt forberedt på dette, efter at have gået på musikvalgfagsholdet. Det har været svært at sætte sig ind i, hvad musik på et gymnasium betyder, og jeg føler, at jeg har fået en bedre indsigt i det kreative fag.
Jeg har lært så meget om musik i løbet af året. Som musikskoleelev har man ikke tid i soloundervisningen til at lære musikteori, men jeg har nu fået en grundlæggende viden om musik på musikvalgfagsholdet.
Den viden jeg har fået, har hjulpet mig i rigtig mange musiksammenhænge -og det har været virkelig dejligt!
Musikvalgfagsklassen bliver afsluttet med en eksamen på musikskolen.
Jeg har ikke prøvet noget lignende før, men jeg føler mig i trygge hænder med Helle som vejleder.
Det bliver rigtig fedt at prøve sådan en musikeksamen af.  - Sofie 9. kl