Generel info om samarbejde med folkeskoler og friskoler

Vi valgte på Outrup Skole at indgå i et samarbejde med Musik & Billedskolen i Varde. Vi oplever en øget interesse for faget – og et stort fagligt løft. Det har endvidere medført en øget interesse for at lære at spille på instrumenter, hvilket kan tilbydes i skoletiden. 

Lone Vendelbo, afd. leder, Blåbjergskolen, afd. Outrup

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Fakta

I skoleåret 2021-22 har Musik & Billedskolen følgende samarbejder med skolerne i kommunen, og underviser 560 børn om ugen i musik i 0.- 8.klasse:

 • Kompagnonsamarbejde omkring 29 klasser obligatorisk musik fra 0.- 6.klasse
 • Fem orkesterklasser på fire skoler som en del af obligatorisk musik i 4.- 5.klasse
 • Tre klasser med musikvalgfag med afgangsprøve i 7.- 8.klasse
 • Tre skolekor
 • To skoleorkestre

Vidensdeling

Vi har lavet oplæg og kurser om vores erfaringer med folkeskolesamarbejdet og omkring det nye valgfag mange steder, bl.a.

 • Danske Musik & Kulturskoler Partnerskabsmøde på Vartov, september 2021
 • European Association for Music in Schools årlige konference i Freiburg, marts 2021  (Hør Helle Munksgaard Petersen oplæg)
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, januar 2021
 • Danske Musik & Kulturskoler webinar om valgfaget, oktober 2020
 • Læreruddannelsens Musiklærerforening, september 2019
 • SPÆV konference på Kolding Musikskole, august 2019
 • European Association for Music in Schools årlige konference i Malmø, maj 2019
 • Inspirationsnetværk for nye musikalske læringsmiljøer, Professionshøjskolen Kbh, november 2018
 • Syddansk Musikkonservatorium og UC SYD, september 2018
 • Børne & Undervisningsministeriet, september 2018

Samt udgivet et kapitel i denne bog om vigtigheden af ressourcer og øvelokaler for udviklingen af selvstændige læringsmiljøer i 3.-8.klasses musik:
Make Music Matter - Music Education Meeting the Needs of Young Learners

Artikel i Jydske Vestkysten om orkesterklassen på Blåbjergskolen:
Slots- og Kulturstyrelsen støtter orkesterklasse på Blåbjergskolen i Nørre Nebel

Artikel i Ølgod Ugeavis om orkesterklassen på Thorstrup Skole:
Ugeavisen Olgod - 12-02-2019

Udtalelser

Henning Rudbeck Olesen, tidligere afd. leder, Trane Skole og Børneby, afdeling Thorstrup:

Siden 1/8/2017 har Musik & Billedskolen i Varde varetaget musikundervisningen på Thorstrup Skole, som en kompagnon aftale, hvor der i musiktimerne sammen med musiklærerne er tilknyttet pædagogisk personale fra Skolen. Dette samarbejde har skabt en positiv udvikling i musikundervisningen på Skolen. Vi oplever elever der glæder sig til at komme i musiklokalet, og på forskellig vis komme i et musikalsk univers, der før samarbejdsaftalen var ukendt for eleverne.

Den meget strukturerede og velforberedte tilgang til undervisningen som musikskolens lærere leverer, har givet eleverne ro og lyst til at afprøve og udfordre egne evner indenfor musikken

Eleverne oplever nødvendigheden for et godt samarbejde, for at det skal lykkedes at synge sange sammen eller få instrumenterne til ’spille sammen’.

Elevernes forældre har udelukkende reageret meget positiv på samarbejdet. De har konkret tilkendegivet stor tilfredshed med underviseren, og deltager meget gerne når børnene optræder for dem til forskellige arrangementer.

Man kan nok ikke finde en folkeskolelærer med musik på linje, der kan give børnene over en bred kam, de oplevelser de får. Det tror jeg simpelt hen ikke på. De kompetencer kan være svære at finde. Der er en høj grad af faglighed blandt de musikere, der kommer fra M&B, ingen tvivl om det. De er hamrende dygtige til deres fag… at der nogen gange om ugen kommer nogle mennesker ind udefra, der har et andet syn, der kommer fra en anden verden, er kun godt for en lille skole som vores, at vi får besøg fra nogen udefra engang imellem.”

Så oplever jeg også elever, som sagt glade elever i musik, men også elever som måske i andre sammenhænge, har svært ved det. Fx i den 6.klasse jeg har, er der nogle elever, som har svært ved at slå igennem på andre områder i klassen sådan rent trivselsmæssigt. De har det fint i musik, de er dygtige til musik og kan skinne igennem der. Og det er rart at se; det er nogle andre kompetencer, som de lige pludselig viser. Så det, synes jeg, er væsentligt. Så tror jeg også et eller andet sted på at musikken, det er vigtigt, at man også får den form for læring. Noget af det vigtigste vi skal her på skolen, det er selvfølgelig at give dem nogle faglige kompetencer, det kunne også være musikfaglige kompetencer, men også sådan på den lidt længere bane, også gøre børnene velegnede til at finde en selvindsigt: ’Hvem er jeg? Hvad kan jeg egentligt?’ Og det kunne godt være nogle ting, man finder ud af ved musikken: ’Hov, det her er jeg faktisk ret god til! Det kan godt være, jeg ikke er særlig god til at spille fodbold eller gå til spejder, men musikken – hold da op – det kan jeg godt blive rigtig god til, og det, synes jeg, faktisk er rigtig sjovt.’ I virkeligheden så at vi er med til, at de bliver oplært i at skabe mening i deres egen tilværelse, hvilket er uhyre væsentligt senere hen.

Mette Alsaker, Viceleder, Blåbjergskolen:

Du har lidt mere profit, hvis du kan spille fodbold, end hvis du kan spille på en harmonika. Det kunne være rart at få vendt. At det faktisk er ok at være nørdet om noget andet end lige fodbold. Det er en kæmpe kompetence, at man kan alle mulige andre ting. Orkesterklassen, som vi har haft på Blåbjergskolen i godt og vel et år, de føler lige pludselig nu, at de kan spille. De har kompetencer, og de kan spille sammen. Det er det, jeg oplever med 5.klasse. Dem har jeg talt med om det.

Lone Vendelbo, afd. leder, Blåbjergskolen, afdeling Outrup:

Vi valgte på Outrup Skole at indgå i et samarbejde med Musik & Billedskolen i Varde, da vi havde et ønske om at opkvalificere musikundervisningen. Det er også lykkedes. Vi oplever en øget interesse for faget – og et stort fagligt løft i forhold til det tilbud, vi tidligere kunne give vores elever. Det har endvidere medført en øget interesse for at lære at spille på instrumenter, hvilket kan tilbydes i skoletiden. Et stort ønske fra min side, har længe været at få etableret et kor på skolen. Det er nu også etableret.

Jeg oplever, at musik kan gøre så meget godt for børn. Vi snakker om livsglæde i det hele taget. Børnene glæder sig til at have musik, fordi det også er et frirum for dem. Det er et frirum for de børn, der er fagligt udfordrede, og vi er nødt til at finde de succeser, som også de kan være i. Og det er de kreative fag som oftest. Om man så finder det i sløjd, eller et ’helle’ i musikken, det er jo forskelligt. Men min oplevelse er, at vi skal prioritere musikfaget. Der er meget læring i det også, og stor faglighed, og ikke mindst at være en del af et fællesskab. Jeg kan ikke læse noder fx; der er en stor faglighed i musik, som mange af os er gået glip af.

Jeg kunne godt ønske mig, vi havde nogle flere børn på skolen, der gik til musik i musikskolen, ligesom de piger vi har, som går til trommer. Og de to små, der går til sangundervisning, når de stiller sig op og synger i mikrofon til fællessang, det er der så meget værdi i: at de har selvtillid til at stille sig op og synge foran publikum.  De store elever er meget begejstrede, kommer hen til dem efterfølgende, den kontakt og anerkendelse der er fra de større børn og også fra deres egne klassekammerater. Drengene får at vide, at de er gode til at spille fodbold. Men her bliver man altså også anerkendt for andet end sport. Man bliver anerkendt, fordi man er dygtig til at spille musik. Det er vigtigt, man finder ud af, hvor er jeg rigtig god og hvor kan jeg blive bedre.

Det er kun de fagfaglige fag, der har haft en prioritering i folkeskolen. De kreative fag har ligesom være andenrangs. Det med musikken har i mange år været en mulighed for de mere velstillede forældre, som har kunnet sende deres børn til noget privat musikundervisning, og så har de kunnet betale for den. Andre, som ikke har haft den mulighed, har ikke kunnet sende deres børn til violin eller anden instrumentalundervisning. Så der har hele tiden været den der skævvridning.

 

Klasselærer til orkesterklassen på Trane Skole og Børneby, afdeling Thorstrup:

Jeg kan tydeligt mærke, at eleverne stimuleres på den kreative side, og at musikordningen giver sammenhold på tværs af klassen.