Orkesterklasser i obligatorisk musik i 3.-5. klasse

’Hvem er jeg? Hvad kan jeg egentligt?’ ... det kunne godt være nogle ting, man finder ud af ved musikken: ’Hov, det her er jeg faktisk ret god til! Det kan godt være, jeg ikke er særlig god til at spille fodbold eller gå til spejder, men musikken – hold da op – det kan jeg godt blive rigtig god til, og det, synes jeg, faktisk er rigtig sjovt.’

I virkeligheden er vi med til, at de bliver oplært i at skabe mening i deres egen tilværelse, hvilket er uhyre væsentligt senere hen.

Henning Rudbeck Olesen, tidl. afd. leder, Trane Skole & Børneby, afd. Thorstrup

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Orkesterklasser

Vores vision, er at alle børn skal have mulighed for at lære at spille et instrument igennem obligatorisk musik i folkeskolen, for det er her, vi møder alle børn og kan vække deres interesse for musik og instrumenter, samt skabe chancelighed for alle.

Vi oprettede vores første orkesterklasse i 2018-19 på Trane Skole & Børneby, afdeling Thorstrup, som en løftestang for konceptet i kommunen. 

Orkesterklassen fokuserer på blæseinstrumenter: klarinet, saxofon, trækbasun og trompet, som alle elever kan vælge et instrument ud fra. Derudover lærer alle eleverne også at spille rytmegruppeinstrumenterne keyboard, elbas og trommer, så klassen kan forme sin egen rytmegruppe og orkester i stedet for at skulle benytte et backingtrack.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal have en valgmulighed mellem flere instrumenter for at sikre autonomi, ejerskab og motivation.

Orkesterklasserne finder sted i obligatorisk musik i 3.-5.klasse.

Vi tilbyder to modeller:

Model 1 for klasser med op til 28 elever. Her underviser tre lærere fra Musik & Billedskolen foruden skolens kompagnon, således at der kan dannes mindre hold, så den enkelte elev bliver set og kan støttes bedre i udvikling af bl.a. teknik. Eleverne får undervisning i 90 minutter pr uge, som er opdelt i:

  • 30 min holdundervisning i orkesterinstrument (hold af 4-6 elever)
  • 30 min holdundervisning i musikteori/musikhistorie/rytmegruppeinstrumenter (hold af 10-12 elever)
  • 30 min sammenspil med hele klassen

Se iøvrigt finansieringsmodeller udviklet i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoler: business case for Orkesterklasser (PDF) 
 

Model 2 for klasser med op til 16 elever. Her underviser to lærere fra Musik & Billedskolen foruden skolens kompagnon. Eleverne får undervisning i 90 minutter per uge, som er opdelt i:

  • 30 min klasseundervisning i musikteori/musikhistorie/rytmegruppeinstrumenter (hele klassen)
  • 30 min holdundervisning i orkesterinstrument (hold af ca. 8 elever)
  • 30 min sammenspil med hele klassen

Der blev i 2019-20 oprettet orkesterklasser også på Blåbjergskolen i Nørre Nebel i både 4.og 5.klasse med fokus på violin og tværfløjte. I 2020-21 oprettedes en orkesterklasse på Billum Friskole med fokus på tværfløjte og saxofon, og i 2021-22 på Næsbjerg Skole med fokus på tværfløjte og klarinet.
Orkesterklasserne optræder til koncerter på skolerne, og derudover inviterer vi også alle vores orkesterklasser og skolekor til en fælles orkesterklasse og kor dag på Musik & Billedskolen i slutningen af skoleåret, hvor de optræder for hinanden og indgår i et stort fælles nummer.

Se iøvrigt finansieringsmodeller udviklet i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoler: business case for Orkesterklasser (PDF) 

Orkersterklassedag

I slutningen af skoleåret samler vi alle orkesterklasser til en fælles orkesterklassedag sammen med et par skolekor.  Her øver vi to fællesnumre, og dagen afsluttes med en koncert, hvor vi opfører to fællesnumre og hver klasse og kor også optræder med deres eget nummer.

Her klip fra fællesnummeret til orkesterklassedagen 1.juni 2023

Perspektiv

Elevernes perspektiver er uhyre vigtige altid – den oplevede kerneopgave.

Derfor laver vi løbende individuelle samtaler med eleverne i orkesterklassen, evalueringer samt interviews.

Se video fra Blåbjergskolen i Nr. Nebel.

Artikel i Jydske Vestkysten om orkesterklassen på Blåbjergskolen:
Slots- og Kulturstyrelsen støtter orkesterklasse på Blåbjergskolen i Nørre Nebel

Artikel i Ølgod Ugeavis om orkesterklassen på Thorstrup Skole:
Ugeavisen Olgod - 12-02-2019

Citater:

Mette Alsaker, Viceleder, Blåbjergskolen:

Du har lidt mere profit, hvis du kan spille fodbold, end hvis du kan spille på en harmonika. Det kunne være rart at få vendt. At det faktisk er ok at være nørdet om noget andet end lige fodbold. Det er en kæmpe kompetence, at man kan alle mulige andre ting. Orkesterklassen, som vi har haft på Blåbjergskolen i godt og vel et år, de føler lige pludselig nu, at de kan spille. De har kompetencer, og de kan spille sammen. Det er det, jeg oplever med 5.klasse. Dem har jeg talt med om det.

Klasselærer til orkesterklassen på Trane Skole og Børneby, afdeling Thorstrup:

Jeg kan tydeligt mærke, at eleverne stimuleres på den kreative side, og at musikordningen giver sammenhold på tværs af klassen.