Skoleorkestre

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Skoleorkestre

Vi startede i skoleåret 2020-21 vores første skoleorkester i kommunen for elever fra 4.-6.klasse på Trane Skole & Børneby, afd. Thorstrup.
Undervisningen foregår torsdag efter skoletid og varer 45 minutter.

Vi kan tilbyde undervisning i skoleorkester eller skoleband, som typisk vil være et ekstra fritidstilbud, som ligger efter skoletid og uden brugerbetaling for eleverne.

I skoleorkesteret er der plads til alle typer instrumenter, da alle, som har lyst, skal kunne være med.
Skoleorkestre kan være med til at skabe et særligt fællesskab på tværs af klasser på en skole. De kan øge og understøtte elevernes interesse for at spille.

På skoler med orkesterklasser i 4.-5.klasse kan et skoleorkester give eleverne i 6.klasse og opefter mulighed for at fortsætte med at spille på et orkesterinstrument efter endt orkesterklasseforløb.

Det kan være en udfordring at finde midler til anskaffelse af instrumenter. Trane Skole & Børneby, afd. Thorstrup har selv anskaffet en del blæseinstrumenter til deres skoleorkester med midler fra en lokal fond.