Regler

Musik & Billedskolens
regler og betalingsrater

Optagelse

Vi optager nye elever i den rækkefølge, som de tilmelder sig. Vi sætter dig på ventelisten, hvis holdet er fyldt op.
Ved tilmelding til en kommende sæson har nuværende elever, elever på orlov og elever på venteliste fortrinsret hvis de ønsker at fortsætte. 
I så fald skal du melde dig til igen inden den 26. maj 2020 for at bevare denne fortrinsret.
I slutningen af juni får alle en mail med besked om, de er optaget eller ej.

Prøvetid for nye elever

Nye elever og elever der skifter lærer, har en prøvetid på 9 uger. Det er bindende at betale for denne periode (første rate).
Hvis du melder dig ud inden for prøvetiden, skal du skrive eller sende mail til Musik & Billedskolens kontor inden udløb af prøvetiden.
Udmelding kan ikke ske ved henvendelse til læreren.

Udmeldelse

For nye elever eller elever, der skifter lærer gælder:
Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du altid give besked herom til Musik & Billedskolens kontor pr. mail. Du kan ikke udmelde dig gennem din lærer. 
Hvis du melder dig ud efter prøvetiden, skal du betale for den rateperiode, du har påbegyndt plus et udmeldelsesgebyr:
Soloelever kr. 900 og elever på instrumenthold eller billedkunst kr. 500. 
Hvis du flytter fra kommunen, skal du ikke betale et gebyr.


For "gamle" elever gælder: 
Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du altid give besked herom til Musik & Billedskolens kontor pr. mail. Du kan ikke udmelde dig gennem din lærer. 
Hvis du melder dig ud, skal du betale for den rateperiode, du har påbegyndt plus et udmeldelsesgebyr:
Soloelever kr. 900 og elever på instrumenthold eller billedkunst kr. 500. 
Vi skal modtage din udmeldelse pr. mail senest den 27. oktober 2020, den 15. januar 2021 eller den 11. april 2021.
Hvis du melder dig ud inden undervisningsstart skal du betale et gebyr på kr. 900,-
Hvis du flytter fra kommunen, skal du ikke betale et gebyr.

Ventelisten og ledige pladser

Vi kontakter dig, hvis der kommer er en ledig plads og du står på ventelisten.
Den elev der har stået længst tid på ventelisten, får tilbudt pladsen.

Information og kommunikation med elever og forældre

Når vi har en besked til dig eller dine forældre, så sender vi en mail eller sms.

Det er vigtigt, at I får vores information. Derfor har I ansvaret for at lægge korrekte informationer ind på vores administrationsprogram SpeedAdmin:

 • Mobilnummer
 • ​Mail
 • Klassetrin (Ved tilmelding til kommende sæson, husk det nye klassetrin)

Elevens fravær

Hvis du er syg eller ikke kommer til undervisningen, skal du melde afbud til læreren. Du får ikke denne undervisning erstattet.

Lærerens fravær

Hvis din lærer ikke underviser som planlagt, får du eller dine forældre besked på en af følgende måder:

 • For elever fra 7. klasse og opefter sender vi kun en sms i tilfælde af afbud.

For yngre elever:

 • ved sms
 • gennem skolen

Tilbagebetaling

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutning i juni 2020. Beløbet indsættes på din NEM-konto.

For soloelever gælder:
Du får penge tilbage, hvis du har fået undervisning i mindre end 34 uger.
Modtager du undervisning hver 14. dag (voksenelever), får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning i mindre end 17 uger.

For Fræs- og holdelever gælder:
Du får penge tilbage, hvis beløbet for sæsonens manglende undervisning er over 150 kroner.

Betalingsraterne for sæson 2020-21

Prisen for undervisningen er fordelt over 1 til 4 rater.

Du modtager en regning digitalt i din e-boks.

Soloundervisningen - Fordelt på 4 rater

 • 1. rate den 1. oktober          (19/8 2020 - 27/10 2020)                              
 • 2. rate den 1. december      (28/10 2020 - 15/1 2021)
 • 3. rate den 1. februar           (16/1 2021 - 11/4 2021)
 • 4. rate den 1. april                (12/4 2021 - 24/6 2021)

Værkstedsundervisningen - Fordelt på 3 rater

 • 1. rate den 1. december
 • 2. rate den 1. februar
 • 3. rate den 1. april

Billedkunst, musikleg, voksenkor og sammenspil - Fordelt på 2 rater

 • 1. rate den 1. oktober
 • 2. rate den 1. februar

Tilmeldingsgebyr

Sammen med 1. rate opkræver vi et tilmeldingsgebyr på 60 kroner.

Gebyret dækker kopier til undervisningen, afgift til Copydan og medlemskab af Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA)

Blå Dage

Blå Dage er bonusdage ud over den almindelige undervisning, og tæller ikke med i det årlige antal undervisningsgange.
På de blå dage er der ingen normal undervisning, og dagene bruges primært til jule-, forårs- og skolekoncerter samt workshops. 
Det kan forekomme, at en elev ikke har et tilbud om en aktivitet i en eller flere af de pågældende perioder.
Blå Dage gælder også for Billedskolen.

De Blå Dage ligger i perioderne:

 • 14. til 17. december 2020
 • 16. til 19. marts 2021
 • 7. til 10. juni 2021

Ferie- og fridage 2020/21

Undervisningen starter onsdag d. 19. august og slutter torsdag d. 24 juni

 • 12.-16. oktober: Efterårsferie
 • 22. december - 3. januar: Juleferie
 • 15. - 19. februar: Vinterferie
 • 27. marts - 5. april: Påskeferie
 • 30. april: St. Bededag
 • 13. - 16. maj: Kr. Himmelfarts ferie
 • 24. maj: 2. pinsedag
 • 5. juni: Grundlovsdag

Alle dage er inkl. 

Fotografering

Med min tilmelding giver jeg tilladelse til, at Musik & Billedskolen må anvende fotos og video af tilmeldte på vores hjemmeside, sociale medier og trykte publikationer.