Regler

Musik & Billedskolens
regler og betalingsrater

Tilmelding

Vi tager imod nye elever i den rækkefølge, som de tilmelder sig. Ved tilmelding til en kommende sæson har nuværende elever, elever på orlov og elever på venteliste fortrinsret hvis de ønsker at fortsætte.
I så fald skal du melde dig til igen inden den 25. maj 2020 for at bevare denne fortrinsret.
 I slutningen af juni får du en e-mail med besked om du er har fået en plads eller er kommet på ventelisten.

Prøvetid for nye elever

Hvis du er ny elev eller skifter lærer, har du en prøvetid på 9 uger.
Denne periode skal du betale for (bindende første rate)
Hvis du vil melde dig ud inden for prøvetiden, skal du sende en e-mail til Musik & Billedskolens kontor inden udløb af prøvetiden.
Udmelding kan ikke ske ved henvendelse til læreren.

Udmeldelse

For nye elever eller elever, der skifter lærer gælder:
Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du altid give besked herom til Musik & Billedskolens kontor pr. e-mail. Du kan ikke udmelde dig gennem din lærer.
Hvis du melder dig ud efter prøvetiden, skal du betale for den rateperiode, du har påbegyndt plus et udmeldelsesgebyr på kr. 900 for soloelever og kr. 400 for elever på instrumenthold eller billedkunst.
Hvis du flytter fra kommunen, skal du ikke betale et gebyr.

For "gamle" elever gælder: 
Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende en e-mail til Musik & Billedskolens kontor.
Du kan ikke udmelde dig gennem din lærer.
Hvis du melder dig ud efter prøvetiden, skal du betale for den rateperiode, du har påbegyndt plus et udmeldelsesgebyr på kr. 900 for soloelever og kr. 400 for elever på instrumenthold eller billedkunst.
Udmeldingsfristen i forhold til rater er

 • 31. oktober 2021
 • 23. januar 2022 eller
 • 18. april 2022

Hvis du melder dig ud inden undervisningsstart skal du betale et gebyr på kr. 900,-
Fraflytter du kommunen, skal du ikke betale et gebyr.

Ventelisten og ledige pladser
Hvis du har tilmeldt dig til et fag, hvor der ikke er ledige pladser, vil du komme på vores venteliste. 
Står du på ventelisten, kontakter vi dig, hvis der kommer er en ledig plads.
Den elev der har stået længst tid på ventelisten, får tilbudt pladsen.

Information og kommunikation med elever og forældre

Når vi har en besked til dig eller dine forældre, så sender vi en e-mail eller sms.
Det er vigtigt, at I får vores information. Derfor har I ansvaret for at lægge korrekte informationer ind på vores administrations program SpeedAdmin:

 • Mobilnummer
 • E-mail
 • Klassetrin (Ved tilmelding til kommende sæson, husk det nye klassetrin)
 • E-mail til online undervisning

Online undervisning
I tilfælde af ned lukning, på grund af Corona eller lignende, gennemføres undervisningen som online undervisning.  Ved tilmelding/gentilmelding skal du udfylde feltet ”E-mail til onlineundervisning” med en e-mail, som eleven bruger f.eks. til at få adgang til Microsoft Teams.

Elevens fravær

Hvis du er syg eller ikke kan komme til undervisning, skal du melde afbud til din lærer.
Du får ikke denne undervisning erstattet.

Lærerens fravær

Hvis din lærer ikke underviser som planlagt, får du eller dine forældre besked på en af følgende måder:
For yngre elever ved sms og gennem skolen.
For elever fra 7. klasse og opefter sender vi en sms.

Tilbagebetaling

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutning i juni 2022. Beløbet indsættes på betalerens NEM-konto.

For soloelever gælder:
Du får penge tilbage, hvis du har fået undervisning i mindre end 34 uger.
Modtager du undervisning hver 14. dag (voksenelever), får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning i mindre end 17 uger.

For Fræs- og holdelever gælder:
Du får penge tilbage, hvis beløbet for sæsonens manglende undervisning er over kr. 150,-.

Betalingsraterne for sæson 2021-22

Prisen for undervisningen er fordelt over 1 til 4 rater.
Du modtager en regning digitalt i din e-Boks.

Soloundervisningen og Fræs hold - Fordelt på 4 rater

 • 1. rate den 1. oktober                           (18/8 2021 - 31/10 2021)                              
 • 2. rate den 1. december                       (1/11 2021 - 23/1 2022)
 • 3. rate den 1. februar                            (24/1 2022 - 18/4 2022)
 • 4. rate den 1. april                                (19/4 2022 – 23/6 2022)

Musikværksted - Fordelt på 3 rater

 • 1. rate den 1. december
 • 2. rate den 1. februar
 • 3. rate den 1. april

Billedkunst, musikleg, voksenkor og sammenspil - Fordelt på 2 rater

 • 1. rate den 1. oktober
 • 2. rate den 1. februar

Tilmeldingsgebyr

Sammen med 1. rate opkræver vi et tilmeldingsgebyr på 60 kroner.
Gebyret dækker kopier til undervisningen, afgift til Copydan og medlemskab af Danske Musik- og Kulturskoler.

Blå Dage

Blå Dage er bonusdage ud over den almindelige undervisning, og tæller ikke med i det årlige antal undervisningsgange.
På de blå dage er der ingen normal undervisning, og dagene bruges primært til jule-, forårs- og skolekoncerter.
Det kan forekomme, at en elev ikke har et tilbud om en aktivitet i en eller flere af de pågældende perioder.
Ligesom de blå dage, kan andre dage være undervisningsfri på samme måde, f. eks. til pædagogiske dage mm

 

De Blå Dage ligger i perioderne:

 • 17. november: Pædagogisk dag for medarbejdere.
 • 13. til 16. december 2021
 • 29. marts til 1. april 2022
 • 16. til 19. juni 2021

Alle dage er inkl. 

Ferie- og fridage 2021/22

Undervisningen starter onsdag d. 18. august og slutter torsdag d. 23. juni 2022.

 • 16. - 24. oktober: Efterårsferie
 • 17. november: ingen undervisning
 • 22. december - 2. januar: Juleferie
 • 12. - 20. februar: Vinterferie
 • 9. - 18. april: Påskeferie
 • 13.-15. maj: St. Bededag
 • 26. - 29. maj: Kr. Himmelfartsferie
 • 4. - 6. juni: Pinseferie

Alle dage er inkl. 

Fotografering

Med min tilmelding giver jeg tilladelse til, at Musik & Billedskolen må anvende fotos og video af tilmeldte på vores hjemmeside, sociale medier og trykte publikationer.