Kompagnonundervisning i 0.-6. klasse

Siden folkeskolereformen i 2013 har Musik & Billedskolen indgået i kompagnonsamarbejde med folkeskolerne i kommunen omkring undervisning i obligatorisk musik.

Kompagnonundervisning består i, at en lærer fra Musik & Billedskolen samarbejder med en musiklærer, klasselærer eller pædagog fra folkeskolen omkring varetagelse af obligatorisk musik i 1.-6.klasse.

Nogle skoler vælger at indgå i samarbejdet med os for at få noget ekstra tilført deres musikundervisning med egen musiklærer, andre skoler fordi de ikke selv har en lærer med musik som linjefag.

Samarbejdet har været stærkt voksende fra 3 kompagnonklasser i 2014-15 til nu 32 klasser i 2021-22. Dermed når vi ud til 560 børn om ugen.

Derudover varetager vi også al obligatorisk musik på en friskole.

Vores team af lærere i folkeskolen arbejder ud fra undervisningsministeriets krav til musikfaget og udarbejder årsplaner for deres klasser, så vi kommer omkring alle områder og krav i musikfaget.