Børnehaver

I Musik & Billedskolen har vi igennem en årrække haft forskellige samarbejder med børnehaver i kommunen.

Projekt Sangglad Børnehave

Sangglad er både et udviklingsforløb for hele institutionen og et uddannelsesforløb for alle de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med.

I 2020 påbegyndte vi et 3-årigt projekt ’Sangglad Børnehave’ sammen med Skovbrynet i Ølgod og Sangens Hus i Herning. Projektet ledes af vores sang- og musikpædagog Julie Wieland, som i rollen som sangkonsulent afholder diverse forløb i Skovbrynet for at løfte sangen i børnehaven og opkvalificere pædagogerne i deres sang med børnene igennem faglig sparring.

Julie fortæller:

Jeg blev tilknyttes Skovbrynet og blev en del af både børnenes møde med sang og pædagogernes udvikling. Via forløb gennem 3 års arbejde fik de voksne i børnehaven sangen ind under huden på en helt ny måde. Den blev en del af børnehavens dna.

Der er sang på legepladsen, på ture, ved formiddag- og middagsmaden, i gaderoben, på toilettet - ja alle vegne. Sangen blev også en metode hvorpå, at pædagogerne blandt andet kunne arbejde med de 6 læreplanstemaer som i forvejen optager deres hverdag. For i Sangglad handler det ikke om frasering, vibrato eller nodekendskab: Det handler om udvikling af sprog, sociale kompetencer, fællesskab, følelsesmæssig udvikling, kommunikation, tilknytning, trivsel, samt leg og læring over en bred kam via glæden ved sang.

Skovbrynet lever fuldt op til målet om glæde og kreative børneliv, og det har været så spændende at følge deres store udvikling. Nu står de på egne ben, Sangglad-projektet er blevet forankret, og løbende oplærer pædagogerne selv nye ansatte op.

 

Kortere forløb

I denne sæson 2021-22 har vi et forløb på 8 uger i børnehaverne Regnbuen i Horne og Trinbrættet Sig.

Dorthe Bach Jensen fra Musik & Billedskolen er underviser i dette forløb:

I vores børnehaveforløb leger vi musikken ind med sange, sanglege, rim og remser. Vi tager udgangspunkt i årets gang og små fortællinger, og vi krydrer musikstunderne med instrumenter, små rekvisitter (f.eks. tørklæder eller sæbebobler) og andet, der sætter gang i legen og fantasien.

For at skabe en tryg og velkendt ramme, starter og slutter vi altid på samme måde, hvorimod det resterende indhold kan variere fra gang til gang. Vi kan dog også sagtens finde på at bruge flere gange på de samme aktiviteter, da gentagelser i denne aldersgruppe typisk vækker stor glæde, og så varierer vi måske i stedet i forhold til sværhedsgrad, tempo eller andre ”knapper”, vi kan skrue på.

Udtalelse fra leder Mette Handberg og resten af personalegruppen i Trinbrættet:

- Det har simpelthen været et super forløb.

- Børnene her i huset spørg efter, hvornår Dorthe kommer igen, og vi oplever, at de synger sangene uopfordret.

- Vi som personale har indbyrdes snakket om Dorthes tålmodighed, nærvær, ro og evne til at få selv de urolige børn til at deltage med anerkendelse.

- Vi vil klart anbefale andre til at deltage i dette forløb.