Orkesterklasser og skoleorkestre

Orkesterklasser

Vores vision, er at alle børn skal have mulighed for at lære at spille et instrument igennem obligatorisk musik i folkeskolen, for det er her, vi møder alle børn og kan vække deres interesse for musik og instrumenter, samt skabe chancelighed for alle.

Vi oprettede vores første orkesterklasse i 2018-19 på Trane Skole & Børneby, afdeling Thorstrup, som en løftestang for konceptet i kommunen. 

Orkesterklassen fokuserer på blæseinstrumenter: klarinet, saxofon, trækbasun og trompet, som alle elever kan vælge et instrument ud fra. Derudover lærer alle eleverne også at spille rytmegruppeinstrumenterne keyboard, elbas og trommer, så klassen kan forme sin egen rytmegruppe og orkester i stedet for at skulle benytte et backingtrack.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal have en valgmulighed mellem flere instrumenter for at sikre autonomi, ejerskab og motivation.

Orkesterklasserne finder sted i obligatorisk musik i 4.-5.klasse med tre lærere fra Musik & Billedskolen foruden skolens kompagnon, således at der kan dannes mindre hold med øje, så den enkelte elev bliver set og kan støttes bedre i udvikling af bl.a. teknik. Eleverne får undervisning i 90 minutter per uge, som er opdelt i:

  • 30 min holdundervisning i orkesterinstrument (hold af 4-6 elever)
  • 30 min holdundervisning i musikteori/musikhistorie/rytmegruppeinstrumenter (hold af 10-12 elever)
  • 30 min sammenspil med hele klassen.

Vi fik i 2019-20 oprettet orkesterklasser også på Blåbjergskolen i Nørre Nebel med fokus på violin og tværfløjte, samt i 2020-21 orkesterklasse på Billum Friskole med fokus på tværfløjte og saxofon.

Orkesterklasserne optræder til Musikskolekoncerter på skolerne, og derudover arrangerer vi også koncerter på skolerne med alle vores obligatoriske musikklasser en gang årligt.

Perspektiv

Elevernes perspektiver er uhyre vigtige altid – den oplevede kerneopgave.

Derfor laver vi løbende individuelle samtaler med eleverne i orkesterklassen, evalueringer samt interviews.

Se video fra Blåbjergskolen i Nr. Nebel.

’Hvem er jeg? Hvad kan jeg egentligt?’ ... det kunne godt være nogle ting, man finder ud af ved musikken: ’Hov, det her er jeg faktisk ret god til! Det kan godt være, jeg ikke er særlig god til at spille fodbold eller gå til spejder, men musikken – hold da op – det kan jeg godt blive rigtig god til, og det, synes jeg, faktisk er rigtig sjovt.’

I virkeligheden er vi med til, at de bliver oplært i at skabe mening i deres egen tilværelse, hvilket er uhyre væsentligt senere hen.

Henning Rudbeck Olesen, skoleleder, Trane Skole & Børneby, afd. Thorstrup