Musikvalgfag i Folkeskolen

I 2017 ankom en lærer til Musik & Billedskolen, som havde 21 års erfaring med Musik som valgfag og prøvefag fra skoler i England. I Danmark er det kun ca. 20% af alle skoler, som udbød musikvalgfaget. Siden 2013 havde der eksisteret en forsøgsprøve i musik i Danmark, men kun få efterskoler og privatskoler havde haft elever oppe, ingen folkeskoler havde prøvet det.

I skoleåret 2018-19 udbød Musik & Billedskolen, som den første musikskole i landet, musik som valgfag med prøve til elever i 9.klasse, og samlede et hold af 8 elever fra 5 folkeskoler i Varde og Esbjerg Kommuner.

De 8 elever på holdet, var de eneste i hele landet, som gik op til forsøgsprøven det skoleår. Det blev en stor succes, og eleverne var meget begejstrede for faget, især da faget fokuserer på mange andre aspekter af musik udover spil, bl.a. musikforståelse: historie, analyse, oplevelse, teori; og musikalsk skaben: sangskrivning, komposition, arrangement og brug af IT-redskaber som Sibelius dertil.

Musik & Billedskolens musikvalghold blev en løftestang for det nye musik valgfag med prøve, som blev indført fra skoleåret 2019-20, som et af de fire praktisk-musiske fag, som alle elever i 7.-8.klasse skal vælge.

Valgfagets vækst og blomstring i Varde Kommune

I Varde Kommune er der efterfølgende oprettet musikvalghold i 7.-8.klasse på adskillige skoler, og fra skoleåret 2021-22 udbydes det nye musik prøvefag i 7.-8.klasse på alle folkeskoler, på nær en enkelt. Musik & Billedskolen varetager undervisning i valgfaget på flere af skolerne.

Musik & Billedskolens lærere har lavet webinarer, oplæg og kurser omkring både indholdet i valgfaget og også måden hvorpå, folkeskoler og musik- og kulturskoler kan samarbejde om valgfaget, bl.a. for:

  • Danske Musik- og Kulturskoler
  • Læreruddannelsens Musiklærerforening
  • Tønder Kulturskole