Skolekor

Eksterne samarbejder

Musik & Billedskolen har en lang række samarbejdspartnere rundt om i kommunen.

På siderne her kan du læse mere om vore projekter og samarbejder

Vi kan tilbyde undervisning i skolekor og har i øjeblikket tre skolekor:

  • Spirekor for 1.-3.klasse på Blåbjergskolen, afd. Outrup
  • Juniorkor for 4.-6.klasse på Blåbjergskolen, afd. Outrup
  • Skolekor for 3.-6.klasse på Trane Skole & Børneby, afd. Thorstrup

Undervisningen foregår før eller efter skoletid og varer fra 30 – 45 minutter.

Korene optræder til koncerter på skolerne og også ude i lokalsamfundet, bl.a. på plejecentre og i kirker. 

Derudover inviterer vi også vores skolekor sammen med vores fem orkesterklasser til en fælles kor og orkesterklasse dag på Musik & Billedskolen i slutningen af skoleåret, hvor de optræder for hinanden og indgår i et stort fælles nummer.