Regler

Musik & Billedskolens
regler og betalingsrater

Optagelse

Vi optager nye elever i den rækkefølge, som de tilmelder sig. Vi sætter dig på ventelisten, hvis holdet er fyldt op.
Nuværende elever, elever på orlov og elever på venteliste, har fortrinsret hvis de ønsker at fortsætte. I så fald skal du melde dig til igen inden den 26. maj 2019.
I slutningen af juni får alle en mail med besked om, de er optaget eller ej.

Prøvetid for nye elever

Tilmelding til Musik & Billedskolen er bindende.
Nye elever og elever der skifter lærer, har en prøvetid på 9 uger. Det er bindende at betale for denne periode.
Hvis du melder dig ud inden for prøvetiden, skal du skrive eller maile til Musik & Billedskolens kontor inden udløb af prøvetiden.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du altid altid Musik & Billedskolens kontor pr mail.
Du kan altså ikke udmelde dig gennem din lærer.
Hvis du melder dig ud efter prøvetiden, skal du betale for den rateperiode du har påbegyndt plus et udmeldelsesgebyr:
Soloelever 900,- kr. og elever på instrumenthold eller billedkunst 500,- kr. 
Vi skal modtage din udmeldelse per mail senest den 23. oktober 2019, den 15. januar 2020 eller den 1. april 2020.
Hvis du melder dig ud inden undervisningsstart skal du betale et gebyr svarende til 1. rate.
Hvis du flytter fra kommunen, skal du ikke betale et gebyr.

Ventelisten og ledige pladser

Vi kontakter dig pr. mail, når der er en ledig plads, hvis du står på ventelisten.
Den elev der har stået længst tid på ventelisten, får tilbudt pladsen.

Information og kommunikation med elever og forældre

Når vi har en besked til dig eller dine forældre, så sender vi en mail eller sms.
Det er vigtigt, at I får vores information. Derfor har I ansvaret for at lægge korrekte informationer ind på vores administrationsprogram SpeedAdmin:

 • Mobilnummer
 • Mail
 • Klassetrin for det nye skoleår

Elevens fravær

Hvis du er syg eller ikke kommer til undervisningen, skal du melde afbud til læreren. Du får ikke denne undervisning erstattet.

Lærerens fravær

Hvis din lærer ikke underviser som planlagt, får du eller dine forældre besked på en af følgende måder:

 • ved sms
 • gennem skolen
 • ved en opringning

For elever fra 7. klasse og opefter sender vi kun en sms i tilfælde af afbud.

Tilbagebetaling

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutning i juni 2020. Beløbet indsættes på din NEM-konto.

For soloelever gælder:
Du får penge tilbage, hvis du har fået undervisning i mindre end 34 uger.
Modtager du undervisning hver 14. dag (voksenelever), får du penge tilbage, hvis du har fået undervisning i mindre end 17 uger.

For holdelever gælder:
Du får penge tilbage, hvis beløbet for sæsonens manglende undervisning er over 150 kroner.

Blå Dage

De Blå Dage ligger i perioderne:

 • 16. til 19. december 2019
 • 24. til 27. marts 2020
 • 8. til 11. juni 2020

På Blå Dage er der ikke sædvanlig undervisning. Dette gælder også for Billedskolen.

Dagene bruges primært til:

jule-, forårs- og skolekoncerter samt workshops. 
Det kan forekomme, at en elev ikke har et tilbud om en aktivitet i en eller flere af de pågældende perioder.

Ferie- og fridage 2019/20

Undervisningen starter torsdag d. 15. august og slutter mandag d. 22 juni

 • 12.-20. oktober: Efterårsferie
 • 20. december: 5. januar: Juleferie
 • 8. - 16. februar: Vinterferie
 • 4. - 13. april: Påskeferie
 • 8. maj: St. Bededag
 • 21. - 24. maj: Kr. Himmelfarts ferie
 • 5. juni: Grundlovsdag
 • 1. juni: 2. pinsedag

Alle dage er inkl. 

Fotografering

Med min tilmelding giver jeg tilladelse til, at Musik & Billedskolen må anvende fotos og video af tilmeldte på vores hjemmeside, sociale medier og trykte publikationer.

Betalingsraterne for sæson 2019-20

Prisen for undervisningen er fordelt over 1 til 4 rater.

Soloundervisningen - Fordelt på 4 rater

 • 1. rate den 1. oktober          (15/8 2019 - 23/10 2019)                              
 • 2. rate den 1. december      (24/10 2019 - 15/1 2020)
 • 3. rate den 1. februar           (16/1 2020 - 1/4 2020)
 • 4. rate den 1. april                (2/4 2020 - 22/6 2020)

Værkstedsundervisningen - Fordelt på 3 rater

 • 1. rate den 1. december
 • 2. rate den 1. februar
 • 3. rate den 1. april

Billedkunst, musikleg, voksenkor og sammenspil - Fordelt på 2 rater

 • 1. rate den 1. oktober
 • 2. rate den 1. februar

Tilmeldingsgebyr

Sammen med 1. rate opkræver vi et tilmeldingsgebyr på 60 kroner.

Gebyret dækker kopier til undervisningen, afgift til Copydan og medlemskab af Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA)

Betaling

Du modtager en regning digitalt i din e-boks.